Disclaimer & ©

Sponsring, reklam och marknadsföring

På denna blogg förekommer marknadsföring av produkter, främst i form av fodertillskott från mitt eget företag Naturbalans.

Bloggen har inga sponsorer och det förekommer heller ingen reklam eller marknadsföring från något annat företag än Naturbalans. I de fall någon produkt som nämns på bloggen är en gåva eller har skickats till mig i marknadsföringssyfte kommer detta att tydligt framgå.

© copyright

Det är förbjudet att för användande på egna hemsidor, kopiera eller citera artiklar/text, delvis eller i sin helhet från denna blogg, utan särskilt tillstånd från författaren.
Under inga omständigheter får någon text på denna blogg citeras i forum, på bloggar eller i sociala medier utan en tydlig länk tillbaka till källan.
Artiklar/texter får heller inte användas i undervisningssyfte eller i tryck utan särskilt godkännande från författaren.

Ansvarsavsägelse

All text på denna blogg har ett rent informativt syfte. Inga rekommendationer är ämnade att ersätta veterinärvård. Alla föreslagna behandlingar och kostråd ska ses som ett komplement till veterinärvård.

Inga av de enskilda produkter som rekommenderas i artiklar eller annan text på bloggen är avsedda att ersätta mediciner eller veterinärvård. Det är alltid djurägarens ansvar att kontakta veterinär vid misstänkt sjukdom.
Fodertillskott är inte avsedda att ersätta en sund och varierad kost utan ska ses som ett komplement därtill.

Om Du misstänker att Din hund är sjuk – uppsök först och främst veterinär!