Bakterier

Vilka risker medför det att ge hundar rått kött? Är rått kött farligt? Vågar man verkligen ge hunden rått kött? Vad är sant och vad är falskt?

Med den här artikeln och videon hoppas jag kunna skingra oron för bakterier så pass att den inte längre utgör ett hinder mot hundens rätt till att få äta riktig mat!

För bakterier har alltid funnits, det är inte så att bakterier i hundens föda är något nytt fenomen. Hunden har hanterat förekomsten av bakterier i sin föda utan problem i tusentals år. Det som däremot är ett förhållandevis nytt fenomen är sterila, processade foder, som utarmar hundens naturliga bakterieflora.

Kolla videon, läs artikeln nedan, och som vanligt: Har Du frågor, behöver Du kostrådgivning: Ring!

Varma hälsningar till alla hundar, och deras människor

Anne-Li


Bakterier i rått kött – nyttigt eller farligt?

Det finns fortfarande en utbred motvilja mot att ge hundar rått kött. Motviljan bottnar ofta i rädsla för bakterier, i att både hund och människa skulle kunna bli sjuka. Märkligt nog verkar rädslan i första hand handla om hemmablandad hundmat, att ge färskfrysta helfoder verkar inte vara lika skräckfyllt. Men motviljan gäller i viss mån även frysta färskfoder från kända tillverkare.

Motviljan är grundad på okunskap om vad hunden är för en varelse och hundägarnas oro lindras förstås inte av att kända profiler i hundvärlden i många år överdrivit farorna med att ge hundar rått kött.

Men på senare tid har det skett en uppluckring i skrämselpropagandan. Välkända experter har försiktigt börjat antyda att det kanske inte är så farligt i alla fall, att ge hundar rått kött… det kanske till och med är ganska nyttigt… fast lite farligt är det ju ändå… med t.ex. salmonella…

Men än så länge nöjer man sig med att säga att färskfoder är OK, så länge det är helfoder (alltså berikade med näringstillsatser/förblandningar) som tillverkas under hygieniska förhållanden. Att försöka blanda egen hundmat är fortfarande livsfarligt.

Jag har hänvisat till Schopenhauers kloka ord förut, men de är alltid lika sanna:

”All sanning passerar tre stadier: Först förlöjligas den, därefter blir den starkt kritiserad. Slutligen accepteras den då den bevisat sig själv.”

– Arthur Schopenhauer

Den motvilja mot hemmagjord hundmat som bottnar i rädsla för att hunden inte ska få i sig tillräcklig med näring får vi prata om en annan gång. Nu var det bakterier det skulle handla om och den motvilja som bottnar i bacillskräck, alltså att hunden skulle kunna bli sjuk av bakterier i kosten.

Vad är sant?

Först lite fysiologiska fakta:

  • Hunden har i sin saliv ett enzym som heter lysozym, som effektivt dödar bakterier. Ja faktiskt används lysozym som konserveringsmedel (E 1105).
  • Hundens matstrupe och hela matsmältningsapparat är mycket kort och designad för att snabbt passera föda utan att bakterier hinner få fäste och föröka sig.
  • I hundens magsäck möts födan av en extremt sur magsaft, med ett pH på 1 (det är näst intill batterisyra!). Det säger sig självt, att inte många bakterier överlever det syrabadet.

Vi pratar om en varelse som kan fälla sina byten och äta dem råa, som kan äta kadaver i varierande stadier av förruttnelse, som kan äta både sin egen och andras avföring, som sköter sin hygien genom att slicka sig ren.

Hur skulle då hundens naturliga diet – rått kött, inälvor och ben – kunna vara farlig?

För bakterier har alltid funnits, det är inte så att bakterier i kött eller i hundens föda är något nytt fenomen. Det som däremot är ett förhållandevis nytt fenomen är sterila, processade foder, som utarmar hundens naturliga bakterieflora och immunförsvar.

Bakterier i rått kött

Visst är det alltid tryggare att välja svenskt kött, vi är mycket duktiga i Sverige, på att systematiskt kontrollera våra livsmedel. Bakterier, som salmonella och campylobacter finns i större utsträckning i utländskt kött. Men det innebär inte att det är någon absolut garanti att välja svenskt kött

Det finns alltså en risk för att det råa kött vi serverar hundarna innehåller sjukdomsframkallande bakterier. Men hur stor är risken att hundarna blir sjuka?

Salmonella har påträffats i avföringen från hundar. Men det är däremot ovanligt att hundar drabbas av salmonellosis, alltså sjukdom orsakad av salmonellabakterier. Alltså kan hundar passera salmonellabakterier genom sitt matsmältningssystem utan att själva drabbas av sjukdom. Trots att hundar alltså kan vara bärare av salmonellabakterier, är det ovanligt att människor smittas av salmonella via hundar.

Här måste vanligt sunt förnuft råda – tvätta händerna om Du kommit i kontakt med hundavföring!

Samma sak är det med campylobacter och campylobacteriosis. Hundens effektiva försvar gör det i stort sett omöjligt för bakterierna att klara av att kolonisera sig och orsaka sjukdom.

Det är alltså ingen större risk för att hunden ska bli sjuk av bakterier i rått kött. Den potentiella faran ligger i att vi människor kan bli sjuka av bakterierna rått kött. Det gäller att hantera rått kött med sunt förnuft och iaktta försiktighet. Var noga med att diska skålar och redskap noga i hett vatten. Tvätta händerna. Håll hundens mat separerad ifrån människomaten. Med andra ord – iaktta samma sorts försiktighet som vi all hantering av allt rått kött.

Försiktighet måste iakttas vid all hantering av rått kött, oavsett om köttet är ämnat som hundmat eller människomat!

Trots hundens fantastiska inbyggda försvar mot illasinnade bakterier så är den inte helt immun. Framför allt gäller det hundar som lider av någon sjukdom eller har ett nedsatt immunförsvar eller har en utarmad bakterieflora. Hundar som under lång tid ätit processade foder är alltid mer utsatta.

Processade foder är roten till allt ont!

Processade foder är helt sterila produkter. De är upphettade till höga temperaturer med avsikt att döda varenda liten bakterie, inklusive alla de goda bakterierna.

Trots detta händer det inte alltför sällan att foderprodukter återkallas på grund av bakterietillväxt, mögel och toxiner.

Men få är de hundmatsexperter som avråder från processade foder på grund av alla de potentiella hälsorisker dessa medför. Varför?

Och det är just avsaknaden av bakterier i processade foder, som skapar förutsättningarna för att bakterieinfektioner ska få fäste. För man dödar ju inte bara de dåliga bakterierna, man dödar också alla de livsnödvändiga goda bakterierna som har som uppgift att föra kampen emot de bakterier som orsakar skada och sjukdom.

Men det finns en annan orsak till varför processade foder orsakar bakteriell överväxt och det är fodrens ingredienser.

Obligata anaeroba bakterier kallas de bakterier som endast kan leva i en anaerob (syrefri) miljö och det är i huvudsak dessa bakterier som orsakar problem. De goda bakterierna, som t.ex. mjölksyrabakterier (laktobakterier) klarar både syrefria och syrerika miljöer – de är så kallade fakultativt anaeroba bakterier.

När balans och harmoni råder i tarmens bakterieflora är de dåliga bakterierna ingen match för de goda bakterierna. Och balans och harmoni kan bara skapas genom en god kosthållning, som missgynnar de dåliga bakterierna och gynnar de goda.

Och det är här fodrets ingredienser kommer in: gluten, socker och stärkelse orsakar inte bara irritation i tarmarna, dessa skapar också precis den varma, fuktiga, syrefattiga miljö som framför allt gynnar de skadliga bakterierna.

Många processade foder (och tyvärr även vissa kommersiella färskfoderblandningar) tillsätts dessutom extra fibrer i form av bland annat FOS (fructo-ogliosackarider), betfibrer, ärtfibrer, potatisfibrer och annat skräp som inte har i en hundmage att göra, bara för att få fodret att verka hälsosammare än det egentligen är.

Med en massa osmälta fibrer, socker och stärkelse som grogrund för de skadliga bakterierna, ökar risken för bakteriell överväxt, så kallad SIBO (Small Intestinal Bacterial Overgrowth).

Det här är inte raketforskning eller strängteori, det är helt vanligt sunt förnuft!

Hur kan det då vara att det fortfarande finns de som framhärdar i att rått kött skulle vara skadligt för ett köttätande djur? Är det prestige? Är det utstuderad cynism och ekonomiska intressen? Är det okunskap och ointresse?

Eller är det helt enkelt brist på vanligt sunt förnuft?

Kära hundägare: Glöm aldrig bort att lite skit rensar magen. Och att det bästa sättet att skydda sig mot dåliga bakterier är att hjälpa de goda bakterierna att föröka sig!

 

Läs gärna den här artikeln:

http://svenskjakt.se/hund/forskning/ratt-eller-torrt–det-ar-fragan/ (öppnas i nytt fönster)

Jämför sedan med nästa artikel:

http://svenskjakt.se/hund/forskning/lyfter-fram-riskerna/ (öppnas i nytt fönster)

“Hundägarnas rapporter

På den finska färskfodertillverkaren Mushs hemsida fick hundägare berätta fritt om sina erfarenheter av denna typ av utfodring. Anna Hielm-Björkman och hennes kolleger fick tillgång till hela materialet och kunde bland annat dra följande slutsatser:

Av de 632 som svarat hade 206 (var tredje) en hund med hudproblem.
145 (23 procent) hade mag-tarmproblem.
38 (sex procent) hade ögonrelaterade problem.
15 (två procent) hade urinvägsproblem.
Av dessa grupper rapporterades mellan 50 och 88 procent av hundarna ha blivit helt friska efter byte till färskfoder. I tillägg till dessa ansåg mellan sex och 17 procent att deras hundar blivit markant bättre.
Denna rapport är ”ovetenskaplig” men stöds av data i den stora Dogrisk-undersökningen.”

– http://svenskjakt.se/hund/forskning/ratt-eller-torrt–det-ar-fragan/ (öppnas i nytt fönster)