Bukspottskörteln – vad brist på enzymer ställer till med

Bukspottskörteln = pankreas på grekiska.

Jag får många samtal från hundägare vars hundar diagnostiserats med kronisk pankreatit (kronisk inflammation i bukspottskörteln). Vad innebär egentligen denna diagnos och hur planerar man hundens kost utifrån den?

Först kort om bukspottskörtelns funktion

Bukspottskörteln är, som namnet antyder, ett körtelorgan, placerat i buken. Den är en del av matsmältningssystemet och dess uppgift är att producera bukspott, som innehåller enzymer och hormoner som hjälper till att bryta ner födoämnen. Bukspottet innehåller även bikarbonat som förhindrar att den sura magsaften inte fräter sönder tarmarna. Bukspottskörteln producerar också insulin som reglerar sockernivåerna i blodet.
Enzymer som produceras i bukspottskörteln släpps ut i tunntarmen för att ytterligare bryta ner födan efter att den lämnat saltsyrabadet i magsäcken.
En frisk bukspottskörtel producerar enzymer, i rätt mängder, som på rätt sätt kan bryta ner födan till små molekyler som kan absorberas i tunntarmen. På så sätt kan kroppen tillgodogöra sig alla näringsämnen i födan.

Enzymer som bukspottskörteln producerar är:

  • Proteas, som bryter ner protein
  • Lipas, som bryter ner fett
  • Amylas, som bryter ner kolhydrater

Akut pankreatit

Pankreatit kan vara akut – d.v.s. den uppkommer plötsligt utan att hunden visat några symptom tidigare. Vid akut pankreatit släpper bukspottskörteln ut alldeles för mycket enzymer i blodet. Akut pankreatit kan orsaka våldsamma magsmärtor. Symptom som kräkningar och diarré är vanligt och kan snabbt leda till uttorkning. Tillståndet är allvarligt och hunden måste få veterinärvård och smärtlindring snabbt. Blodprov PLI (Pancreatic Lipase Immunoreactivity concentration) visar ofta förhöjda nivåer av lipas i blodet. Röntgen kan behövas. Hunden måste fastas för att minska belastningen på bukspottskörteln och ofta är hunden uttorkad, därför sätts dropp in. Hunden behandlas också ofta med antibiotika. I vissa fall kan operation bli aktuellt, då man har konstaterat att pankreaskanalen är blockerad. Med behandling tillfrisknar hunden oftast inom några dagar. Men ibland kan en akut pankreatit utvecklas till en kronisk pankreatit.

Kronisk pankreatit

Om hunden har påvisat symptom som kan anses höra ihop med pankreatit i minst sju dagar så anses pankreatiten vara kronisk. Det rör sig då ofta om diffusa symptom, som lätt kan tolkas som magkatarr/gastrit, inflammation i tarmen, IBD, etc. Blodprov ger inte lika tydliga resultat vid kronisk pankreatit som vid akut pankreatit och sjukdomen är därför mycket svårdiagnostiserad. Hunden kan visserligen uppvisa symptom på pankreatit, den kan ha magsmärtor, särskilt direkt efter mat, man kan se att hunden skjuter rygg. Hunden kan visa tecken på illamående genom att den smackar, dreglar eller slickar sig upprepat om munnen. Den kan ha kräkningar ibland, lös avföring som ibland är missfärgad, buller i magen, o.s.v. Men alla dessa symtom kan ju lika gärna bero på t.ex. magkatarr. Blodprov (PLI) kan ge en fingervisning, så även nivåer av vitamin B12 och folsyra. Men inte helt sällan blir diagnosen kronisk pankreatit lite av en kvalificerad gissning. Och det är fullt förståeligt.

Hur behandlas kronisk pankreatit?

Hunden kan behandlas med smärtstillande och ibland med medel som stoppar illamående och kräkningar. Ibland sätts antibiotika in. Vanligt är också att veterinärt foder med låg fetthalt rekommenderas.
Behandlingen är dock alltid symptombehandling. Man lindrar smärtan, man behandlar inflammationen, man stoppar kräkningar och diarré, men man gör inget åt själva orsaken till problemet. Och anledningen till det är att man inte vet vad anledningen till kronisk pankreatit är. Man pratar ofta om livslånga besvär, som inte går att bota och som kräver livslång medicinering. Jag vet hur det var i mitt eget fall, med min egen Poppe, han skulle behöva gå på höga kortisondoser resten av livet, annars återstod endast avlivning.

Med tanke på hur kronisk pankreatit beskrivs (se nedan) så borde prognosen vara minst sagt dyster. Trots detta vet jag otaliga hundar, bl.a. min Poppe, som levt friska och lyckliga i många år efter diagnosen.

“Kronisk pankreatit karaktäriseras av en fortgående och icke reversibel inflammation/fibrosbildning i pankreas. Konsekvenserna blir en gradvis bindvävsomvandling av körtelvävnaden som vidare leder till undergång av både enzymbildande och, senare, även de insulinbildande pankreascellerna” […] [¹]

Vad beror då pankreatit på?

Akut pankreatit är ofta en isolerad händelse som uppstår som en direkt följd av t.ex. ett onormalt stort fettintag – hunden har fått i sig något extremt fetthaltigt av misstag. Akut pankreatit kan också vara en följd av annan sjukdom, t.ex. gallsten.

Orsaken till varför hundar utvecklar kronisk pankreatit är ofta oklar. Den uppfattning som är mest utbredd, enligt vad jag erfar när jag konsulterar internet och medicinsk litteratur, är att kronisk pankreatit drabbar vissa individer slumpartat, utan någon känd orsak. Det pratas ibland om “felaktig kost” och då avser man oftast fetthaltiga matrester. Om torrfoder eller andra processade foder överhuvudtaget nämns i sammanhanget så är det genom att dra upp petitesser, som enskilda ingredienser, eller för mycket fett, eller för mycket fibrer. Ibland blandar man också in proteinallergi i sammanhanget och förespråkar alternativa proteinkällor eller hydrolyserat protein – så kallade hypoallergena foder. Torrfoder som sådant, eller processade foder i allmänhet, nämns sällan som orsak till kronisk pankreatit.

Ibland drar man upp den gamla käpphästen: avel – alltså att kronisk pankreatit skulle vara genetiskt betingat. Detta är förstås ett lika felaktigt antagande som att magproblem i allmänhet skulle vara en avelsfråga. Visst, man kan tala om att vissa individer är predisponerade för vissa sjukdomar, men predisponerad är inte detsamma som predestinerad! Det viktigaste är att göra allt för att förebygga att sjukdomarna bryter ut, istället för att stirra sig blind på att utskilja vissa avelsdjur.

Jag passar på att lyfta ansvaret ifrån uppfödarna: Ni har inte bedrivit dåligt avelsarbete! Samtidigt vill jag också passa på att framhålla vikten av att ge avelsdjur och valpar en god kost som förebygger framtida problem.

Min uppfattning är den, att utom i vissa sällsynta undantagsfall, beror kronisk pankreatit alltid på en felaktig kost. Så långt är jag överens med veterinärkåren. Det vi inte är överens om är vad som är en felaktig kost (mer om detta senare). Och om den behandlande veterinären inte har ett personligt intresse för och insikt i vad hunden bör äta för att må bra, ja då återstår endast medicinering och “veterinära dietfoder” (jag använder citationstecken och kursiv text här för att emfasera mitt förakt för denna gren av foderindustrin.) Det kan fungera, som en “quick fix”. Men det är definitivt ingen långsiktig lösning, varken för kronisk pankreatit eller för någon typ av magproblem.

EPI – Exokrin Pankreas Insufficiens

En annan sjukdom som kan drabba bukspottskörteln är EPI. EPI är en underfunktion av bukspottskörteln, vid EPI producerar alltså bukspottskörteln för lite enzym. Bristen på enzymer innebär att födan inte kan brytas ner och kroppen kan inte tillgodogöra sig näring från födan. Följden blir att hunden svälter, hur mycket mat den än får. Därför är symptomen framför allt avmagring – hunden får hur mycket mat som helst men fortsätter att magra. Ofta ses också stora mängder avföring, ofta grynig, grönaktig sörja. Diagnos ställs framför allt med hjälp av blodprov TLI (serum Trypsin-like immunoreactivity concentration). Drabbade hundar har också alltid allvarlig brist på kobalamin (vitamin B12) och folsyra (vitamin B9).

Sjukdomen är kronisk, ingen bot finns, så diagnosen och prognos är ganska dystra. Ofta är sjukdomsförloppet så långt gånget när diagnosen ställs att inte mycket går att göra. De behandlingsmetoder som finns att tillgå är endast symptombehandling och tillskott av pankreatin (enzymer).

Men trots den dystra prognosen så finns det hopp. Många hundar har blivit hjälpta av rätt sorts enzymtillskott i rätt doser. Tillskott av vitamin B-12 och B-9 är också nödvändigt, i alla fall initialt.

Vad beror EPI på?

EPI är överrepresenterat bland vissa raser och anses vara genetiskt betingad. Bl.a. Schäfer och Eurasier drabbas, men sjukdomen ökar snabbt inom flera olika raser. Exakt vad EPI beror på vet man i veterinär- och forskningskretsar inte. Sjukdomen är i viss mån ärftlig (se examensarbete från SLU om EPI hos Schäfer). Ibland görs kopplingar till foder med för hög fiberhalt, men det anser jag återigen bara vara petitesser i sammanhanget. Däremot verkar man inte koppla ihop höga fetthalter i kosten med EPI, alltså ges inga särskilda rekommendationer om en fettsnål kost i samband med EPI.

Huruvida det finns en oundviklig, ärftlig form av EPI eller inte kan jag inte uttala mig om. Det kan vara så. Men min uppfattning är att både kronisk pankreatit och många fall av EPI beror på en felaktig kost.

Brist på enzymer är roten till allt ont!

Vad betyder vackra marknadsföringsrubriker som “spannmålsfritt” eller “hög kötthalt”, och vad spelar det för roll att fodret innehåller tjusiga ingredienser som t.ex. “kelaterade mineraler” eller “aloevera”, när fodret inte innehåller det viktigaste av allt: Levande enzymer som behövs för att spjälka maten!

Vissa individer klarar sig bättre än andra. Så är det alltid. Ack, om jag fick en slant för alla gånger jag hört saker som: “Min gamla hund åt torrfoder hela livet och hon blev 15 år…
Men vi kan inte basera vår kunskap på undantagen. Hunden är ett köttätande djur och vi måste utfodra den utifrån detta obestridliga faktum. Vi kan inte bara stirra oss blinda på hur mycket av ett visst vitamin ett foder innehåller, eller hur kalcium/fosfor balansen ser ut, eller om fodret är spannmålsfritt, hur mycket omega-fettsyror det innehåller, hur mycket animaliskt protein det innehåller, etc, etc.
Detta blir faktiskt ganska oviktigt, när det ställs i proportion till att fodret inte innehåller det kanske allra viktigaste av allt: Levande enzymer som behövs för att kroppen överhuvudtaget ska kunna tillgodogöra sig näringen.

Fett eller inte fett, det är frågan

Det finns absolut orsak till att vara försiktig med fett i kosten för hunden som drabbats av sjukdom i bukspottskörteln. Detta gäller alltid vid akut pankreatit, då belastningen på bukspottskörteln måste vara minimal. Även när man behandlar kronisk pankreatit kan en fettsnål kost behövas. Saken är den, att alltför fet mat har kommit att bli en stor bidragande orsak till att bukspottskörtelsjukdom blivit en allt vanligare diagnos. Enligt den rådande trenden innehåller både processade foder såväl som kommersiella färskfoderblandningar och köttråvaror för hundar helt vansinniga fettkoncentrationer. Mer om detta i andra artiklar länkade nedan.

En individanpassad kost som är rätt balanserad är vad som behövs för att få till en långsiktig och hållbar lösning. När man baserar kosten på födoämnen som tillför levande enzymer och som inte belastar inre organ, ja då kan fett få ingå i normala nivåer. Normala nivåer är definitivt inte fetthalter som tangerar eller till och med överstiger proteinhalten, vilket är vanligt i många färskfoderprodukter. Normala nivåer är hälften så mycket fett som protein; helst ännu mindre.

Mer enzymer

Om problem med bukspottskörteln kvarstår, trots fettsnål kost, så kan det vara all idé att tillföra kosten enzymer. Ett sätt att kontinuerligt få i hunden enzymer är att ta för vana att alltid blanda in finmixade gröna blad i kosten, som t.ex. ruccolasallad. Ananas och papaya är också rikt på enzymer. Jag vet att man fått goda resultat med inblandning av ruccola och papaya i kosten.

Men när det handlar om svår och långt gången EPI så är min erfarenhet att detta inte räcker. Då måste man ta till mer kraftfulla åtgärder.

Pankreatin = animaliska enzymer

Det finns massor av olika enzympreparat på marknaden. Växtbaserade enzympreparat är ofta inte tillräckligt potenta, eller kraftfulla för hundar. Det är, enligt den samlade erfarenheten hos Epi4dogs, Veterinär Dr. Karen Becker, m.fl, alltid bäst att ge köttätande (carnivora) djur pankreatin/pankreasenzymer, alltså enzymer som kommer från bukspottskörteln hos slaktdjur (porkint = från gris; bovint = från nöt). Pankreatin kan blandas direkt i hundens mat, till varje måltid. Man börjar alltid med en låg dos, för att sedan öka mycket försiktigt. Doseringen är väldigt individuell, varför man alltid måste prova sig fram. Pankreatin kan skrivas ut av veterinär eller köpas på apotek (t.ex. Creon 10000).

Bakteriell överväxt

Det är mycket vanligt att EPI, kronisk pankreatit och magproblem hänger samman med bakteriell överväxt i tarmen (SIBO). Detta behandlas alltid med antibiotika. Jag är dock inte alls säker på att antibiotika behövs. Det är snarare så att man genom att döda alla bakterier, faktiskt ger de skadliga bakterierna ett försprång. Därför tror jag tror mer på probiotika än på antibiotika. Jag har erfarenhet av att man får ett bättre resultat genom att i stället tillföra levande mikroorganismer som på ett naturligt sätt konkurrerar ut de dåliga bakterierna. Man kan också ge hunden kolloidalt silver som kosttillskott för att balansera mikrofloran.

Enzymtillskott – inte bara för sjuka hundar

Tillskott av enzymer är inte bara en lösning vid EPI eller kronisk pankreatit. Tillskott av enzymer är även effektivt vid olika magbesvär. Ja, faktiskt kan man säga att enzymer kan gynna alla hundar, och i synnerhet de som äter processade foder.
Ingen kan förklara varför, bättre än Dr. Karen Becker. Nedan ser du en video där Karen pratar om hur viktigt det är med tillskott av enzymer för hundar.

Katter drabbas också

Precis som Karen Becker påpekar i videon är katters behov av enzymer lika stort som hundens. Katter drabbas också av kronisk pankreatit och EPI. Katten är ju också en köttätare, i allra högsta grad.

En handlingsplan vid pankreassjukdom, konstaterad eller misstänkt:

  • Har du minsta misstanke om att din hund, eller katt, drabbats av pankreatit, akut eller kronisk, eller om du misstänker EPI: Kontakta omedelbart veterinär!
  • Uteslut genast allt torrfoder och allt godis som inte är rena naturprodukter.
  • Ge hunden en kost bestående av:

Cirka 1/4 magert kött, rått, inte tillagat! (Beräkna mellan 30-40 gram kött per 10 kg hund.)
Cirka 1/4 kokta puréade grönsaker.
Cirka 2/4 en eller flera av följande ingredienser, kokta: potatis, basmati- eller fullkornsris, fullkornspasta, hirs, bulgur, quinoa, havregryn, boveteflingor, mathavre, matvete.
Dela upp på 2-3 måltider per dag.
Ge ovanpå varje måltid 1-3 msk (beroende på hundens storlek) väl mogen färsk ananas och/eller papaya. Gärna även rucolasallad (finhackad).

  • Ge hunden enzymkapslar (förslagsvis dessa >>>).
  • Lägg upp en mer långvarig kostplan för hunden, där torrfoder och annan processad mat från och med nu är bannlyst.
Varma hälsningar till alla hundar, och deras människor

Anne-Li

————–

Information om marknadsföring: Detta blogginlägg innehåller marknadsföring av produkter från mitt företag Naturbalans. Vänligen läs min disclaimer för mer information om marknadsföring, sponsring och reklam på denna blogg.

Relaterade artiklar:

De livsviktiga enzymerna

Referenser:

Examensarbete, SLU, om EPI hos Schäfer: http://ex-epsilon.slu.se:8080/archive/00002156/01/EPI.pdf

Läs mer om EPI på www.epi4dogs.com som är en non-profit organisation hängiven till att öka medvetenheten om EPI.

[¹] www.internmedicin.se – kronisk pankreatit, människa.