Det livsviktiga vattnet

De allra första torrfodren som nådde marknaden i mitten på 40-talet kom med instruktionen: Tillsätt bara vatten. Någonstans på vägen har denna rekommendation glömts bort. Hur har det kunnat ske? Hur har något så viktigt bara fallit bort ur sammanhanget? Att torrfodertillverkarna medvetet väljer att glömma bort ämnet är föga förvånande. Men att en hel veterinärkår såväl som annan expertis totalt glömt bort det faktum att vatten är avgörande för metabolismen är förbluffande.

Varför behövs vatten?

Alla animaliska livsformer består av mellan 65–75 % vatten, och vissa vävnader uppemot 90 % vatten. Även vegetabilier, som frukt, bär och grönsaker innehåller mycket vätska. Närvaron av vatten i celler och vävnader är absolut nödvändig för de metaboliska processerna. Vatten behövs för viktiga kroppsfunktioner, som till exempel reglering av kroppstemperatur, aktivering av energi i cellerna, transport av näringsämnen till cellerna, utrensning av toxiner och slaggprodukter.

Levern behöver vatten för att processa protein och för att kunna transportera slaggprodukterna vidare till njurarna. Där filtreras vattnet ut och återupptas av kroppen. Närvaron av vatten i födan är alltså nödvändigt för att inre organ ska kunna fungera optimalt.

Torrfoder = torrt foder

Protein behöver vätska för att kunna tas om hand av kroppen. Ju mer vätska ett födoämne innehåller, desto mindre blir belastningen på njurarna. Ju högre proteinkoncentration ett torrt foder har, desto mer vätska behövs för att organen inte ska överbelastas.

Torrfoder innehåller bara runt 10 % vätska. Hundar som äter torrfoder måste därför dricka minst två till tre gånger fodrets vikt.

Föreställ dig att Du åt dina cornflakes utan mjölk, med knäckebröd som tilltugg. Hur törstig tror du att Du skulle bli?

Men hunden dricker väl så mycket vatten som den behöver?

Man skulle kunna tro att hunden instinktivt vet när den behöver få i sig vätska. Och det gör den, till viss del. Problemet är bara att hundar inte är programmerade för att känna törst på samma sätt som vi människor. Det har sin förklaring, som allt annat i naturen.

Vargar skulle inte alls med säkerhet hitta vatten att dricka varje dag ute i det vilda, de har ingen kran att vrida på när de blir törstiga och inga människor som fyller på vatten i skålen. Födan uppfyller merparten av vargens vätskebehov och de kan gå utan vatten under ganska långa perioder.

Vatten från kranen kan aldrig ersätta vatten i födan

Hunden ska alltid ha fri tillgång till rent vatten, heter det. Eller så kan vi blöta upp torrfodret och – så att säga – återställa vätskan.

Men inte ens att blöta torrfodret med adekvat mängd vatten är tillräckligt för att förhindra uttorkning. Och det är därför att upptaget av vatten sker på cellnivå och är beroende av organiska bindningar med flera olika näringsämnen. Därför kan vatten från kranen aldrig till fullo ersätta vatten från födan.

Hundar som äter torrfoder kommer att lida av konstant uttorkning, som på sikt med säkerhet kommer att få konsekvenser. Och att försöka få hunden att dricka stora mängder vatten är inte en lösning, tvärtom, för om hunden dricker så stora mängder vatten som behövs för att balansera vätskebristen i födan kommer de stora vattenmängderna att belasta njurarna och reducera näringsupptaget. Det är därför det är så oerhört viktigt att hunden får äta en kost där vätskan finns naturligt, i sin organiskt bundna form.

Varma hälsningar till alla hundar, och deras människor

Anne-Li