Det stora fettdilemmat

För att klargöra problematiken med för mycket fett och fel sorts fett ytterligare så har jag gjort en liten miniserie på HundApotekets Youtube-kanal: Det stora fettdilemmat

Nästan alla samtal jag får nuförtiden handlar om problem som direkt kan kopplas till för mycket fett i kosten. Det är alltifrån klåda och andra mer eller mindre svåra hudproblem, till gallkräkningar på tom mage. Jag ser till min fasa hur fetthalterna i köttprodukter och färskfoder avsedda för hundar ökat markant över tiden för att nå en nivå där det numera är mer regel än undantag att fetthalten överträffar proteinhalten. Konsekvenserna av detta hör jag talas om varenda dag.

Det är mycket viktigt att hundägaren blir medveten om detta. Många av de problem som drabbar hundar som äter färskfoder eller hemmagjord hundmat beror på alltför höga fetthalter och inte på proteinallergi eller någon annan allergi heller för den delen (utom i vissa undantagsfall).

Jag har tagit upp ämnet fett i en artikel som finns att läsa här: Fett

Jag har även skrivit om för mycket fett och överutfodring i följande artikel: För mycket av det goda – överutfodrar vi hundarna?

Men det allra största problemet med kommersiella färskfrysta produkter är alltför höga fetthalter. För mycket fett i kosten kan orsaka näringsbrister och obalanser. Det beror helt enkelt på att kroppens energibehov är uppfyllt innan behovet av protein och mikronäringsämnen (vitaminer, mineraler, spårämnen) uppfyllts. För att inte obalanser ska uppstå behöver hunden få lika mycket av sin energi från protein som från fett. Därför får aldrig fetthalten i kosten aldrig vara högre än max hälften av proteinhalten (se mer i artikeln om Fett).

Varma hälsningar till alla hundar, och deras människor
Anne-Li