Potatisprotein eller majsgluten – pest eller kolera?

Potatisprotein är en relativt ny ingrediens i hundfoder. Förr användes majsgluten i stor utsträckning. Men majs och majsgluten har fått en dålig klang i hundfodersammanhang – det är numera ganska välkänt att majsprodukter orsakar magproblem hos hundar. Men utöver diverse hälsoproblem, för vilka majsprodukter misstänks vara en bakomliggande orsak, räknas ju majs som spannmål och idag efterfrågas spannmålsfria hundfoder i allt högre utsträckning. Detta med spannmålsfritt är något som jag tagit upp tidigare på bloggen och som jag vet att jag kommer att återkomma till. För begreppet spannmålsfritt är bara ännu en marknadsföringsploj som är ämnad att lura djurägare att tro att de köper något naturligt och hälsosamt till sina hundar.

Både majs och majsgluten används fortfarande i stor utsträckning i foder. Majs, alltså mjöl ifrån torkad majs och majsgluten är två skilda saker. Majs är de där gula grejorna som sitter på majskolvar. Majsgluten är en teknisk benämning på en restprodukt från stärkelseindustrin. Mer om hur det tillverkas nedan. Men både majs och majsgluten bör undvikas, av flera skäl, men framför allt för att båda gör stor skada i en hundmage. Och då tar jag inte ens upp GMO-frågan…

Jag tar heller inte upp vetegluten i den här artikeln, för att vete och vetegluten idag är en helt oönskad ingrediens i hundfoder. En av de få fodertillverkare som klamrar sig fast vid vete är Royal Canin, som utöver majs och majsmjöl(?) även blandar in vetemjöl¹.

Detta visar bara vad man kan åstadkomma med förblindande reklam, rabatter och give-aways!

Jag vill för övrigt påpeka att det här ämnet är precis lika aktuellt för katter och kattfoder.

Majsgluten

Vi börjar med det gamla välkända och numera ganska bespottade ämnet: majsgluten. Majsgluten (ibland maskerat i ingredienslistor som prairie meal) är isolerat, koncentrerat protein ifrån majs och är en biprodukt ifrån majsstärkelsetillverkning. Efter att majsen gått igenom processen av att rengöras; blötläggas; krossas: avgroddas och krossas igen, ska den raffineras (”stärkelsen separeras från proteinet på grund av densitets-skillnader när de passerar en centrifug”²). Sedan återstår filtrering och torkning och så har man framställt majsgluten

Majsgluten har blivit populärt i djurfoder för att det har en hög smältbarhet och för att förhållandevis små mängder behövs för att på ett billigt sätt kraftigt höja proteinvärdet i fodret.

Hur är det då med potatisprotein?

Potatisprotein har mycket gemensamt med majsgluten, såtillvida att det har en hög smältbarhet och för att förhållandevis små mängder behövs för att på ett billigt sätt kraftigt höja proteinvärdet i fodret. Potatisprotein är också ett utmärkt bindemedel i foder, det fungerar alltså som ett sammanhållande klister och används även i färskfoder för att ingredienserna ska behålla önskad form. Potatis räknas ju inte som spannmål, därmed kan man marknadsföra fodret som spannmålsfritt. När ordet potatis ses i en innehållsförteckning tänker nog de allra flesta hundägare på en gammal hederlig och harmlös knöl som älskas av både människor och hundar. Men detta är ack så förrädiskt. Potatisprotein är nämligen något helt annat.

Potatisprotein är en biprodukt ifrån potatisstärkelsetillverkning. Så här beskrivs processen i bilagan till EU-förordningen². Läs och döm själva. (Parenteser = mina kommentarer.)

Referensdokument för branschen om stärkelsebearbetning (sidan 12)

3. FRAMSTÄLLNING AV POTATISSTÄRKELSE (och potatisprotein)

 1. Vid mottagningen av potatisen tas ett stickprov för att kontrollera kvaliteten.
 2. Potatisen tvättas och oönskade beståndsdelar såsom sand, löv och stenar tas bort. För att förhindra överdriven skumbildning tillsätts ett skumdämpningsmedel (?) av livsmedelskvalitet.
 3. Den tvättade potatisen mals ner och en antioxidant (får jag komma med en gissning? Ethoxyquin, kanske?) tillsätts.
 4. Den malda potatisen separeras genom gravitationstekniker och det bildas potatisstärkelseslam, potatissaft och potatispressmassa.
 5. Stärkelseslammet modifieras med hjälp av kemiska och/eller fysiska metoder och torkas till modifierad stärkelse.
 6. Stärkelseslammet hydrolyseras med syra eller enzymer (vilka syror och enzymer som används framgår inte) och torkas till hydrolyserad stärkelse.
 7. Stärkelseslammet avvattnas och torkas till naturlig potatisstärkelse.
 8. Potatispressmassan avvattnas på ett mekaniskt tillvägagångssätt och blir till foderprodukten potatispressmassa.
 9. Standardprodukten bestående av potatispressmassa kan torkas ytterligare till torrpellets – torkad potatispressmassa.
 10. Potatissaften värms upp med hjälp av ånga och proteinkomponenterna koagulerar. För att förhindra överdriven skumbildning tillsätts ett skumdämpningsmedel (?) av livsmedelskvalitet.
 11. Det koagulerade proteinet separeras från potatissaften genom gravitationstekniker.
 12. Proteinet torkas och blir till foderprodukten potatisprotein.
 13. Potatisprotein blandas med vatten och syra (?) för framställningen av potatisprotein (renat).
 14. Blandningen som består av vatten och koagulerat protein raffineras för att få bort glykoalkaloiderna som finns där naturligt från proteinet.

Mitt råd till alla hundägare (och kattägare): Köp inte produkter som innehåller potatisprotein! Det är inte ett dugg bättre än majsgluten. Potatisprotein är INTE detsamma som potatis och det gör absolut ingenting för din hunds hälsa. Det gör däremot en hel massa för din hunds ohälsa.

Varma hälsningar till alla hundar, och deras människor

Anne-Li

Referenser:

¹ http://www.royalcanin.se/hund/foder/storleksanpassat-hund/medium-adult/

² http://ec.europa.eu/food/food/animalnutrition/feedhygiene/docs/guide_good_practice_feed_materials_v2.2_appendeix_3_sv.pdf